Frälsis

Frälsningsarmén är ett kristet trossamfund med rötter i den engelska metodismen. Samfundet kännetecknas av ett starkt socialt engagemang.

Frälsningsarmén är är internationell rörelse med sitt högkvarter i London, men man finns i knappt 110 länder runt om i världen. Frälsningsarmén är sig ganska lik i olika länder, men arbetet är anpassat efter olika länders behov.

Frälsningsarmén arbetar mycket i de forna öststaterna, som under kommunisttiden förbjöd rörelsen. Olika länder bedriver missionsarbete i Afrika och det svenska stödet går främst till projekt i Sydamerika och Asien.

Adress
Frälsningsarmén
Box 5090
SE – 102 42 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 562 282 00
Fax: +46 (0)8 562 283 99
E-post: info@fralsningsarmen.se
Webbplats: www.fralsningsarmen.se