Historia

På trettondag jul 1895 utvidgades Frälsningsarméns verksamhet till ett primitivt Malmberget där många av ortens innevånare bodde i jordkulor eller enkla hus byggda av dynamitlådor och fläsklådor. De första officerarna Kapten Vilma Nystedt och Löjtnant Wahlberg arbetade med lokalen på Kilen i s.k. Finnjakobs hus som bas.

1899 kom slumsystrarna Adj Lagerholm och Selma Johansson till orten, med anledning av ensamstående kvinnor med fler barn än de kunde försörja sågs behovet av barnhemmet som öppnades och förblev verksamt fram till 1970. November 1902 flyttades verksamheten till nuvarande lokalen på Tingsvallsgatan 2

Har du eller någon av de dina speciella minnen från Frälsningsarmén i Malmberget ? Välkommenatt fylla på med information i kårens wiki.